AEP (NYSE) — 59.14

Akzo (NASDAQ) — 21.19

Ashland Inc. (NYSE) — 98.37

Big Lots (NYSE) — 36.62

Bob Evans (NASDAQ) — 38.20

BorgWarner (NYSE) — 32.86

Century Alum (NASDAQ) — 3.05

Champion (NASDAQ) — 0.250

City Holding (NASDAQ) — 41.88

Collins (NYSE) — 87.36

DuPont (NYSE) — 57.40

US Bank (NYSE) — 39.91

Gen Electric (NYSE) — 29.05

Harley-Davidson (NYSE) — 41.97

JP Morgan (NYSE) — 58.19

Kroger (NYSE) — 39.03

Ltd Brands (NYSE) — 94.20

Norfolk So (NYSE) —72.15

OVBC (NASDAQ) — 24.18

BBT (NYSE) —34.02

Peoples (NASDAQ) — 18.00

Pepsico (NYSE) — 95.81

Premier (NASDAQ) — 15.93

Rockwell (NYSE) — 92.59

Rocky Brands (NASDAQ) — 10.48

Royal Dutch Shell — 41.35

Sears Holding (NASDAQ) — 17.74

Wal-Mart (NYSE) — 63.04

Wendy’s (NYSE) — 9.68

WesBanco (NYSE) — 28.04

Worthington (NYSE) — 27.78

Daily stock reports are the 1 p.m. ET closing quotes of transactions Jan. 14, 2016, provided by Edward Jones financial advisors Isaac Mills in Gallipolis at (740) 441-9441 and Lesley Marrero in Point Pleasant at (304) 674-0174. Member SIPC.